• En
  • یکشنبه 27 خرداد 1403

آرشیو ماه بهمن 1390

سخن ما (5)- «توسعه ابزارها برای نسل‌های آینده»

    در چهارمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران (اول و دوم اسفند ماه 1390)، «صندوق توسعه ملی» نیز حضور داشت. حضوری که از طریق ایراد سخنرانی کلیدی، در خصوص فرایند تشکیل، ظرفیت و قابلیت‌ها، هم چنین جای...

اندیشه‌ها و راهبردها(4) - مشوق‌های حمایتی و صندوق توسعه ملی

مشوق‌های حمایتی، بخشی خاص از جنبه‌های متنوع «برنامه مداخله» دولت‌ها، تصمیم‌سازان در مجموعه سازمان‌های حاکمیتی و برنامه‌ریزان اقتصادی را تشکیل می‌دهند. برنامه‌های مداخله، به سیاست...

سخن ما (4)- ویژگی اقتصادهای جدید

ویژگی اقتصادهای جدید، دیگر هم‌راستایی با مرزهای پیشین تجاری نیست. اقتصادهای جدید که امروزه و از دهه اول سال 2000 میلادی پا به میدان گذاشته‌اند، مشتری محور و مبنای عمل آنان، تقاضای مشتریان است. اضافه بر این، روابط قدرت  نیز از...

با صندوق‌هاي ثروت ملي آشنا شويم (4)

"برنامه سرمایه‌گذاری"صندوق‌های ثروت ملی، که صندوق توسعه ملی و عنوان‌های دیگری در همین معنا، نمونه‌ها و مصداق‌های فعال و در جریان آن را نشان می‌دهند، همه با هدف «فعالیت نهادهای دولتی و یا حکومتی در انجام سرمایه‌گذاری...