• En
  • پنجشنبه 10 خرداد 1403
بررسی مدل‌های سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی

بررسی مدل‌های سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی

مصطفی بستانی کارشناس حقوقی صندوق توسعه ملی به بررسی مدل‌های سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی با عنوان "صکوک؛ مسیری برای ورود به بازارهای مالی بین‌المللی" پرداخته است.  
ورود تکنولوژی و سرمایه خارجی؛ اولویت کاری صندوق توسعه ملی

ورود تکنولوژی و سرمایه خارجی؛ اولویت کاری صندوق توسعه ملی

این یادداشت دیدگاه های دکتر مسعود نیلی پیرامون کارکرد صندوق توسعه ملی در اقتصاد ایران را بیان می کند. 
الزام های نهادی موفقیت صندوق توسعه ملی

الزام های نهادی موفقیت صندوق توسعه ملی

دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در یادداشتی کوتاه به الزام های نهادی موفقیت صندوق توسعه ملی پرداخته است.
گاهنامه "سرمایه ملی"

گاهنامه "سرمایه ملی"

گاهنامه "سرمایه ملی" نشریه داخلی معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی شماره 1 فروردین 1394  
اندیشه ها و راهبرد ها(14) «پیشنهادهایی برای کارایی بیشتر صندوق توسعه ملی»

اندیشه ها و راهبرد ها(14) «پیشنهادهایی برای کارایی بیشتر صندوق توسعه ملی»

صندوق توسعه نباید به سرنوشت حساب ذخیره دچار شود   عبدالصمد رحمانی دانشجوی دکترای علوم اقتصادی  
اندیشه ها و راهبردها(13) «پیگیری و وصول مطالبات در صندوق توسعه ملی»

اندیشه ها و راهبردها(13) «پیگیری و وصول مطالبات در صندوق توسعه ملی»

محمد ربیع زاده  مدیر "پیگیری و وصول مطالبات" صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی؛ فرصت ها و چالش های پیش رو برای کمک به توسعه پایدار کشور

صندوق توسعه ملی؛ فرصت ها و چالش های پیش رو برای کمک به توسعه پایدار کشور

مقاله "صندوق توسعه ملی؛ فرصت ها و چالش های پیش رو برای کمک به توسعه پایدار کشور(تحلیل به وسیله ماتریس های SWOT و QSPM ) توسط سجاد ولدی کارشناس ارشد MBA انجام پذیرفته است. 
نقش رسانه ملي در پشتيباني از توسعه ملي

نقش رسانه ملي در پشتيباني از توسعه ملي

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی "نقش رسانه ملي در پشتيباني از توسعه ملي و بسترسازي فرهنگي براي ارتقاي ثروت ملي" می باشد که توسط مراد عنادی - دانشجوی دکترای علوم سیاسی , محمدزندکريمخاني - کارشناس ارشد ارتباطات و مديريت رس...
مطالعه تطبیقی عملکرد صندوق های مدیریت درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در کشورهای مختلف

مطالعه تطبیقی عملکرد صندوق های مدیریت درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در کشورهای مختلف

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی "مديريت کارآمد درآمدهاي نفتي و نقش صندوق توسعۀ ملي" می باشد که توسط  هدی پناهی نژاد کارشناس ارشد توسعه ی اقتصادی و برنامه ریزی و سعیده شفیعی کارشناس ارشد اقتصاد انرژی در مؤسسه مطالعات...
مدل پیشنهادی تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به سرمایه های فزاینده اقتصادی

مدل پیشنهادی تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به سرمایه های فزاینده اقتصادی

مقاله "مدل پیشنهادی تبدیل منابع صندوق توسعه ملی (درآمدهای نفت و گاز کشور) به سرمایه های فزاینده اقتصادی به عنوان ثروت بین نسلی" توسط محمدحسین دانشفر، دانشجوی دوره نوزدهم دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی...