• En
  • یکشنبه 27 خرداد 1403

گزارش خود ارزیابی صندوق توسعه ملی براساس اصول سانتیاگو

(مورد توافق صندوق های ثروت ملی در سطح بین الملل)

در سال ۲۰۰۸ میلادی صندوق های ثروت متعلق به کشورها در اجلاس جهانی که در شهر سانتیاگو در برزیل برگزار شد درباره یک سری اصول مشترک جهت راهبری و اداره صندوق ها به توافق رسیدند که امروز از آن به عنوان "اصول سانتیاگو" یاد می شود.

این اصول ۲۴ گانه که توسط کارگروهی از کشورهای عضو تنظیم و سپس به تصویب اعضا رسید، توسط کمیته مالی صندوق بین الملل پول نیز مورد استقبال قرار گرفت.

از آنجا که صندوق های ثروت، منابع بسیار عظیمی را در بازارهای سرمایه بین المللی تحت مالکیت دارند، پیروی از یک سری اصول حرفه ای موجبات افزایش اطمینان در بازارها را فراهم می آورد و از تصمیمات موج آفرین و سیاسی و غیر کارشناسی صندوق ها ممانعت خواهد کرد.

رعایت این اصول داوطلبانه است و منافع مشترک اکثر صندوق های ثروت نیز ایجاب می نماید که مطابق با قواعد شرکت های بزرگ سرمایه گذاری در بازار عمل کنند تا سود بیشتری نصیب کشورهای خود کنند.

رعایت این اصول ضمن ایجاد ثبات مالی، سبب سهولت جریان های سرمایه در سطح جهان، تطابق به اصول شفافیت و پیروی از رفتار قاعده مند توسط صندوق ها و در نهایت استقرار نظام های کنترلی و مدیریتی کارآ و مدرن در صندوق ها خواهد شد.

صندوق توسعه ملی نیز به عنوان عضو قدیمی مجمع جهانی صندوق های ثروت، در مقاطع زمانی مشخص به صورت خودارزیابی، وضعیت شاخص های اصول سانتیاگو را در صندوق مورد بررسی قرار می دهد و مانند سایر صندوق های ثروت نتایج را به دبیرخانه مجمع ارسال می نماید.

خودارزیابی های منصفانه و دقیق باعث افزایش اعتبار و بهبود روابط صندوق ها با یکدیگر و با سایر فعالان بازارهای سرمایه در جهان است.

لینک زیر، آخرین ارزیابی صندوق توسعه ملی که به طور رسمی در پایگاه اینترنتی مجمع جهانی صندوق های ثروت ملی منتشر شده، در دسترس قرار می دهد.

دیری نخواهد گذشت که این اصول، مانند سایر قوانین و مقررات مورد توافق جامع ملل، به عنوان قیود اساسی، مورد تاکید بیشتری در بازارهای سرمایه قرار گیرند که خوشبختانه صندوق توسعه ملی در این مسیر متناسب با نیازهای کشور و الزامات جهانی حرکت کرده است.