• En
  • یکشنبه 27 خرداد 1403

مطالب موجود برای 'تحلیل'

گوهر نایاب توسعه

گوهر نایاب توسعه

توسعه یک فرایند است؛ یک پروسه همه‌جانبه؛ درختی است که از رشد نمی‌ایستد، نیاز به مراقبت و برنامه‌ریزی، هزینه و سرمایه‌گذاری دارد؛ اما همان‌طور که پیش‌ می‌رود و سایه‌افکن می‌شود، بار و برش همه بخش‌های جامعه را منتفع می‌کند؛ از صنعت ...