• En
  • یکشنبه 27 خرداد 1403

اخبار

واریزی صندوق توسعه ملی ۶۴ میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار است

واریزی صندوق توسعه ملی ۶۴ میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار است

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی واریزی‌ها به صندوق توسعه ملی را از زمان تشکیل این صندوق تا پایان خرداد ماه امسال، ۶۴ میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: صندوق توسعه ملی رتبه بیستم را در بین صندوق‌های موجود در دنیا به خود اخت...
عدم افزايش منابع صندوق توسعه ملي تا 5 سال آينده

عدم افزايش منابع صندوق توسعه ملي تا 5 سال آينده

با توجه به تحريم ها تا 5 سال آينده سهم صندوق توسعه ملي از منابع نفتي همان 20 درصد باقي مي ماند در حالي که بايد اين رقم طبق قانون افزوده مي شد.
فشاری از سوی بسته اقتصادی دولت بر صندوق توسعه ملی وارد نشده

فشاری از سوی بسته اقتصادی دولت بر صندوق توسعه ملی وارد نشده

سید محمدقاسم حسینی: هیچ فشاری از سوی بسته به ما وارد نشده زیرا ما به شکل عادی و در چارچوب اساسنامه و نظام نامه که مصوب هیئت امنا است قراردادهایی را با بانک های عامل منعقد کرده ایم.
برداشت از صندوق توسعه ملی در برنامه دولت قرار ندارد

برداشت از صندوق توسعه ملی در برنامه دولت قرار ندارد

دولت برنامه‌ای برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ندارد و این منابع به بازار تزریق نمی‌شود.
نفت فنا نمی‌شود‌

نفت فنا نمی‌شود‌

به‌منظور ایجاد درآمد ثابت و تبدیل درآمد فناپذیر نفت به درآمدهای مولد و پس‌انداز بین‌نسلی، صندوق توسعه ملی ایجاد شد.
مصوبات‌ جدید هیات امنای‌ صندوق توسعه‌ ملی

مصوبات‌ جدید هیات امنای‌ صندوق توسعه‌ ملی

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، به موجب اساسنامه صندوق توسعه ملی جلسه هیأت امنای صندوق در تاریخ 17/04/1393 به ریاست جناب آقای دکتر روحانی با حضور اعضای هیأت امنا و هیأت عامل برگزار شد. در این نشست "نظام نامه ضوابط و شرایط اع...
اجازه دهیم طرح‌های منطقی و خوب به بانک‌ها معرفی شوند

اجازه دهیم طرح‌های منطقی و خوب به بانک‌ها معرفی شوند

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با انتقاد از فشار دستگاه‌ها به بانک‌ها برای پذیرش طرح‌هایشان گفت: به بانک‌ها حمله نکنیم و فشار نیاوریم و اجازه دهیم طرح‌های منطقی و خوبی به بانک‌ها معرفی شوند.
مهار بیماری هلندی

مهار بیماری هلندی

تبدیل درآمد ناشی ازفروش نفت به ریال منشاء بروز تورم و بیماری هلندی در اقتصاد ایران است. قطعا باید از تبدیل این وجوه به ریال و تزریق آن به اقتصاد جلوگیری کنیم و این منابع باید صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد شود
سرمایه گذاری صندوق های ثروت ملی با ریسک و بازده کم

سرمایه گذاری صندوق های ثروت ملی با ریسک و بازده کم

سرمایه گذاری های زیرساختی صندوق های ثروت و بازنشستگی بیشتر معطوف به کشورهای توسعه یافته و پروژه های جاری در زیرساخت ها است که از نوع سرمایه گذاری های با ریسک و بازده اندک می باشد.
مخاطرات برداشت ريالی از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج

مخاطرات برداشت ريالی از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج

بانک مرکزی با تشریح مخاطرات برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج تأکید کرد: اتخاذ چنین رویکردهایی میتواند به بازگشت مجدد فشارهای تورمی و خدشه به دستاوردهای اخیر در زمینه کنترل تورم منجر شود.