دات نت نیوک
ﺳﻪشنبه، 6 فروردین 1398
قوانین و مقررات
قانون بودجه سال 1396 کل کشور

شماره ٢۰۶۰٨۰/٢٢۰ مورخ ٢۵/١٢/١٣٩۵

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ١١١٩۴۵ مورخ ١٣٩۵.٩.١۴ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(١٢٣) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران، قانون بودجه سال ١٣٩۶ کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ١٣٩۵.١٢.٢۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

شماره ١۶۶۴٣١ مورخ ٢٨/١٢/١٣٩۵

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست، «قانون بودجه سال ١٣٩۶ کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٢۵/١٢/١٣٩۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ١۰۶۰٨۰/٢٢۰ مورخ ٢۵/١٢/١٣٩۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

حسن روحانی- رییس جمهور

حجم فایل: (277 K)
دانلود: (489)
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

نامه شماره ١۰۵٩٨۶/١۰۴ مورخ ٢٨/١٢/١٣٩۵

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ١٣٩۵٧۴ مورخ ٢۶/١۰/١٣٩۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(١٢٣) قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١۴۰۰- ١٣٩۶) مصوب جلسه علنی روز شنبه مورخ ١۴/١٢/١٣٩۵ مجلس که با عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای بـرنـامـه شـشـم تـوسـعـه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٣٩٩-١٣٩۵)» به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (١١٢) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

...

حجم فایل: (835 K)
دانلود: (370)
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که پس از انقضای قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، لازم‌الاجراست، مشتمل بر ۷۳ ماده و ۱۰۰ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۲۷ بهمن ۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 قانون «احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.

حجم فایل: (401 K)
دانلود: (280)
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره۱۰۰۷۷/۴۹۱                                            ۲۰/۲/۱۳۹۴ 

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران 
عطف به نامه شماره ۵۴۲۹۳/۵۰۵۴۷ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. 
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۲۱۹۲۵                                                ۲۷/۲/۱۳۹۴ 
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۰۰۷۷/۴۹۱ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
 رئیس جمهور ـ حسن روحانی
حجم فایل: (562 K)
دانلود: (316)
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه ای به آقای روحانی رئیس جمهور، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند.
این سیاستهای کلی بر پایه‌ی محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که بکلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند.
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه دارای ۸۰ بند و شامل سرفصلهای امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است. 

در بند 10 ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس جمهور که همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است به موضوع صندوق توسعه ملی پرداخته است.

بند 10 ابلاغیه سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به شرح زیر است:

10-  تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل 2 واحد درصد سالیانه به آن.

1-10- استقلال مدیریت حساب ها از بانک مرکزی.

2-10- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش های غیردولتی به صورت ارزی.

3-10- استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه ای و قوانین عادی.

4-10- سپرده گذاری ارزی حداکثر 20 درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک های مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی.


حجم فایل: (223 K)
دانلود: (860)
1
از
4