• En
  • ﺳﻪشنبه 02 مرداد 1403

مطالب موجود برای ' عضو هیات عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی'

صندوق توسعه ملی در زمینه تامین مالی بین المللی از طریق اعتبار خریدار اقدام می کند

صندوق توسعه ملی در زمینه تامین مالی بین المللی از طریق اعتبار خریدار اقدام می کند

عضو هیات عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی،  با اشاره به فعالیت صندوق در زمینه تامین مالی بین المللی از طریق اعتبار خریدار، اضافه کرد: در این روش به اعتبار خریدار خارجی، وجوهی را نزد بانک های داخلی سپرده گذاری می کنی...