• En
  • ﺳﻪشنبه 02 مرداد 1403

مطالب موجود برای ' رئیسی'

آیت‌الله ابراهیم رئیسی، پدری مهربان برای همه ایرانیان

آیت‌الله ابراهیم رئیسی، پدری مهربان برای همه ایرانیان

آیت‌الله ابراهیم رئیسی پدری مهربان برای همه ایرانیان و رئیس جمهوری صالح، مجاهد و ضد فساد برای اداره کشور بود. صندوق توسعه ملی، خود را مدیون لطف بي‌شائبه ایشان می‌داند
 تصویب مهمترین برنامه‌ها و اقدامات ضروری برای تقویت صندوق توسعه ملی

 تصویب مهمترین برنامه‌ها و اقدامات ضروری برای تقویت صندوق توسعه ملی

در نخستین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست دکتر رئیسی، مهمترین برنامه‌ها و اقدامات ضروری برای تقویت صندوق از جمله مدیریت حساب‌های صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی، تقویت اقدامات صندوق برای وصول مطالبات سررسید شده و شرط رعایت...