• En
  • ﺳﻪشنبه 02 مرداد 1403

مطالب موجود برای 'ماهنامه'

بیست‌ویکمین ماهنامه «ثروت ملی» منتشر شد

بیست‌ویکمین ماهنامه «ثروت ملی» منتشر شد

ماهنامه- شماره بیست‌و یکم ماهنامه تخصصی «ثروت ملی» با پرداختن به موضوعاتی نظیر صندوق‌های ثروت ملی و هوش مصنوعی و تلاش صندوق‌های ثروت ملی برای سرمایه‌گذاری مشترک در سهام خصوصی منتشر شد.
بیست‌ویکمین ماهنامه «ثروت ملی» منتشر شد

بیست‌ویکمین ماهنامه «ثروت ملی» منتشر شد

شماره بیست‌و یکم ماهنامه تخصصی «ثروت ملی» با پرداختن به موضوعاتی نظیر صندوق‌های ثروت ملی و هوش مصنوعی و تلاش صندوق‌های ثروت ملی برای سرمایه‌گذاری مشترک در سهام خصوصی منتشر شد.
بیستمین ماهنامه «ثروت ملی» منتشر شد

بیستمین ماهنامه «ثروت ملی» منتشر شد

بیستمین ماهنامه تخصصی صندوق توسعه ملی با پرداختن به موضوعاتی نظیر مروری به مفهوم برنامه‌ریزی هسته‌ای و کارکرد آن در صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاری فعال و غیرفعال منتشر شد.
بیستمین ماهنامه «ثروت ملی» منتشر شد

بیستمین ماهنامه «ثروت ملی» منتشر شد

بیستمین ماهنامه تخصصی صندوق توسعه ملی با پرداختن به موضوعاتی نظیر مروری بر مفهوم برنامه‌ریزی هسته‌ای و کارکرد آن در صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاری فعال و غیرفعال منتشر شد.
نوزدهمین ماهنامه "ثروت ملی" منتشر شد

نوزدهمین ماهنامه "ثروت ملی" منتشر شد

نوزدهمین ماهنامه تخصصی صندوق توسعه ملی درحالی منتشر شد که محتوای آن، موضوعات گسترده‌ای از جمله بررسی وضعیت صندوق‌های ثروت ملی، تقویت امنیت غذایی کشور و همچنین نفت و گاز در مقابل منابع جدید درآمد برای صندوق‌های ثروت ملی را در بر می...
هجدهمین ماهنامه "ثروت ملی" منتشر شد

هجدهمین ماهنامه "ثروت ملی" منتشر شد

مهمترین عناوین شماره 18 ماهنامه "ثروت ملی" به چالشها و فرصت های بازار جهانی انرژی، حکمرانی بانکی و نقدینگی ناسالم در ایران، ریسک و مدیریت ریسک در صندوقهای ثروت ملی و بررسی محدودیت های ساختاری در سرمایه گذاری بخش بالادستی نفت اختصا...
هفدهمین ماهنامه " ثروت ملی"

هفدهمین ماهنامه " ثروت ملی"

شماره 17 ماهنامه " ثروت ملی" با بخش‌های مرتبط با این صندوق بین نسلی و مأموریت‌های آن، منتشر شد.
ویژه‌نامه سومین همایش صندوق توسعه ملی منتشر شد

ویژه‌نامه سومین همایش صندوق توسعه ملی منتشر شد

شانزدهمین ماهنامه تخصصی صندوق توسعه ملی ویژه سومین همایش این صندوق به صورت الکترونیکی و چاپی منتشر شد.
پانزدهمین ماهنامه " ثروت ملی" منتشر شد

پانزدهمین ماهنامه " ثروت ملی" منتشر شد

پانزدهمین ماهنامه " ثروت ملی" با بخش‌های مرتبط با این صندوق بین نسلی منتشر شد.
ماهنامه تخصصی" ثروت ملی”

ماهنامه تخصصی" ثروت ملی”

چهاردهمین ماهنامه " ثروت ملی" منتشر شد.