• En
  • پنجشنبه 20 مرداد 1401

آرشیو ماه فروردین 1398

راهبردهای صندوق توسعه ملی در سال "رونق تولید"

راهبردهای صندوق توسعه ملی در سال "رونق تولید"

دکتر مرتضی شهیدزاده راهبردهای صندوق توسعه ملی در سال "رونق تولید"مبتنی بر اهداف اساسنامه ای و رهنمودهای مقام معظم رهبری را تشریح کرد.
پیام رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی

پیام رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی

رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در پیامی 12 فروردین روز جمهوری اسلامی را گرامی داشت.