صندوق توسعه ملی

تاریخ: 01 خرداد 1402

پانزدهمین ماهنامه " ثروت ملی" منتشر شد

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، عناوین شماره 15 ماهنامه‌ی ثروت ملی به مواردی چون تحول در نوع حکمرانی، موتور هوشمند موفقیت در ماموریت‌ها، گردش منابع در زمره مأموریت های کلیدی، تابلوی امتیاز GSRT، مقاله ی رابطه نفت و دولت، و پایش صندوق های ثروت ملی دنیا شامل اشاره به صندوق‌های خاورمیانه، سرمایه‌گذاری داخلی در مقابل سرمایه‌گذاری بین المللی، مروری بر عملکرد صندوق‌های ثروت ملی در ماه مارس 2023 و فعال‌ترین صندوق‌ها در مارس 2024 است.

شایان ذکر است نسخه‌ی چاپی این ماهنامه نیز در اختیار علاقه‌مندان قرار می گیرد.

yes دانلود نسخه الکترونیکی این ماهنامه ( ثروت ملی)

انتهای پیام/