صندوق توسعه ملی

تاریخ: 21 اردیبهشت 1402
مهدی غضنفری؛

باید صندوق توسعه ملی را به صندوق ثروت ملی تبدیل کنیم/ وجوه صندوق باید نزد عموم مردم علنی باشد

مهدی غضنفری در همایش ملی اقتصاد هوشمند و توسعه مالی، با بیان اینکه دانش حکمرانی ما برای اداره صندوق در بین مقامات نقص داشته و از این بابت صندوق آسیبهایی دیده است، گفت: به طورمعمول کشورهای نفت خیز از منابع نفتی و سایر کشورها نیز از دیگر منابع خود توانسته‌اند صندوق ثروت ملی تاسیس کنند که برخی کشورها این منابع را در بودجه جاری، برخی در بخش توسعه و برخی نیز برای نسلهای آتی حفظ می کنند؛ صندوق توسعه ملی در کشورما طبق اساسنامه، با کارکرد توسعه ای و صیانتی تعریف شده ولی درعمل کمتر این چنین بوده و بیشتر در جهت تثبیت بودجه استفاده شده است.

عدم هوشمند سازی مفاهیم علت اصلی شکست حساب ذخیره ارزی

وی پیش نیاز هوشمند سازی اقتصاد را هوشمند کردن مفاهیم دانست و با ذکر مثالی، افزود: مفهموم اقتصادی که بر اساس آن حساب ذخیره ارزی تاسیس شد به درستی تببین نشد و هم اکنون نیز صندوق توسعه ملی با چنین چالشی مواجه است و نکته جالب این است که بیشترین نقش نیز بر عهدۀ حکمرانان و حسابرسانی است که با کامپیوترهای هوشمند ممکن است به اعمال مفاهیم نادرست با سرعت بیشتری دامن بزنند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به طولانی شدن دوره ساخت و استمهال در پروژه هایی که از صندوق وام دریافت کرده اند، گفت: مشکل اساسی در این طرحها چالش مفهومی بین تولید و توسعه است به طوریکه برخی تولید را مقدس دانسته و در مقابل از بازپرداخت وام خودداری می کنند در حالیکه ما به دنبال توسعه هستیم و مفهوم این دو متفاوت است و منابع صندوق در بخش تولید نباید رسوب پیدا کند چرا که به این شکل منجر به توسعه نمی شود و کاملا ضد تولید است ، یعنی توسعه از تکرار منابع در تولید شروع می شود نه از رسوب منابع در یک یا چند طرح تولیدی.

مسیر توسعه نیروگاهها کند است/ باید به بازار انرژی رسمیت بخشید

وی با بیان اینکه برخی پروژه های نفت و گاز نیز با وجود رسیدن به مرحله بهره برداری هم اکنون برای بازپرداخت منابع صندوق استنکاف داشته و برخی نیروگاهها نیز به علت وجود مشکلات از درک درست مفاهیم اقتصادی از جمله عدم ساماندهی بازار انرژی به بن بست خورده اند، گفت: وقتی نیروگاهی، انرژی را به قیمت پایین می فروشد نمی تواند منابع را برگرداند؛ بنابراین مسیر توسعه نیروگاهها کند و یا متوقف می شود؛ در اینجا نیز دو مفهوم تولید و توسعه به جای هم بکار رفته است.

غضنفری تاکید کرد: در حکمرانی اقتصادی کشور، یکی از مشکلات ما تعریف نا درست مفاهیمی است که منجر به توسعه می شود، از جمله بازار انرژی که تعریف نادرست آن موجب کند شدن توسعه حوزه نیروگاهی شده است.

وی با ذکر اینکه مسیری که صندوق طی می کند باید هوشمند باشد، گفت: در ابتدا باید استراتژی ها هوشمند باشد و سپس تاکتیک ها وابزارها؛ مقایسۀ صندوق با صندوقهای ثروت ملی جهان برای ما بسیار هشدار دهنده بود در حالی که متوسط  نرخ بازده آنها حدود 6 درصد بوده ، متوسط نرخ بازگشت سرمایه برای صندوق توسعه ملی صفربوده است که نشان می دهد بعد از 10 سال در عمل صندوق کوچک شده است و اگر مسیر استهلاک منابع ادامه یابد، صندوق به طور کامل از بین می رود و به جای صندوق هزار میلیاردی برای نسلهای آینده درعمل چیز زیادی باقی نمی ماند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به فعالیت بیش از 100 صندوق ثروت ملی در جهان، اضافه کرد: بر اساس مقایسه تطیبقی تفاوت های چشمگیری بین حکمرانی صندوق توسعه ملی و برخی از صندوقهای ثروت ملی دیده می شود و آنها رفتار هوشمندتری نسبت به ما دارند که به راحتی می توان از آنها بعضا الگو برداری کرد؛ ظاهراً تنها صندوقی که در دنیا تسهیلات می دهد، صندوق توسعه ملی ایران است و یکی از صندوقهایی که در حوزه نفت در کشورهای نفتی حضور ندارد نیز صندوق توسعه ملی است در حالی که بسیاری صندوقها در سایر کشورهای نفتی در حوزه نفت و توسعه میادین نفتی حضور دارند.

وی با اشاره به افزایش سرمایه صندوق دبی به بیش از یک هزار میلیارد دلار و سرعت بالای رشد صندوق نروژ و چین، گفت: صندوق ایران یک صندوق 150 میلیارد دلاری است که حدود 100 میلیارد آن توسط دولت های گذشته برداشت شده و حدود 40 میلیارد نیز تسهیلات پرداخت کرده است.

وجوه صندوق باید نزد عموم مردم علنی باشد/هیچ دلیلی بر محرمانه بودن منابع صندوق وجود ندارد

غضنفری با تاکید براینکه منابع وجوه صندوق باید نزد عموم مردم علنی باشد، گفت: رویکرد کلی نسبت به برداشت از صندوق ثروت ملی و هزینه کرد دولت از آن، باید نزد مردم مشخص باشد؛ به نظر من هیچ دلیلی بر محرمانه بودن منابع صندوق وجود نداشته و مردم ذی نفعان اصلی صندوق هستند و با اطلاع رسانی از سوی ما می توانند بهتر بدانند صندوق توسعه ملی در چه موقعیتی قرار دارد و چگونه اداره می شود.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اصل 12 اصول سانتیاگو، افزود: طبق این اصل، صورت های مالی باید به صورت سالانه و مستمر مطابق با استانداردهای پذیرفته شده ملی و بین المللی باشد که صندوق از این ناحیه آسیب زیادی دیده و طی چندین جلسه با سازمان حسابرسی نیز نتیجه ای حاصل نشده است در حالی که بعضاً منابع ارزی صندوق کم شود ولی نظام حسابرسی ما، برای صندوق سود ریالی نشان می دهد؛ چنین رویکردی اوج ناهوشمندی حسابرسی است.

غضنفری با اعلام اینکه فصل مهمی از اصول سانتیاگو به سرمایه گذاری صندوقها اختصاص دارد، ادامه داد: طبق اصل 18 نیز سیاست سرمایه گذاری صندوق IPC باید واضح و مطابق با اهداف تعریف شده، میزان تحمل ریسک و استراتژی های سرمایه گذاری آن توسط مالک یا گردانندگان صندوق باشد؛ پس در حوزه حکمرانی صندوقها یک منشور حکمرانی وجود دارد و بهتر است برای کسب هوشمندی  لازم و مشخص به آن توجه کنیم.

باید صندوق توسعه ملی را به صندوق ثروت ملی تبدیل کنیم

وی با بیان اینکه باید صندوق توسعه ملی را به صندوق ثروت ملی تبدیل کنیم، افزود: امیدوارم این مفهوم برای کسانی که برنامه هفتم توسعه را تدوین می کنند به درستی تببین شود که طبق اساسنامه ممکن است به همۀ اهداف نرسیم یعنی هوشمندی لازم شکل نگیرد؛ بنابراین مجبوریم برای تبدیل صندوق توسعه ملی به صندوق ثروت ملی، برخی اصلاحات قانونی را انجام دهیم.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر ورود کلیه درآمد های نفتی و گازی کشور به صندوق و تزریق سود حاصل از سرمایه گذاری این منابع به بودجه، افزود: هم اکنون سه مفهوم اصلی در کشور دچار اختلاط معانی شده و موجب ناهوشمندی در حکمرانی صندوق شده است که اولین آنها تفاوت میان مفهوم سرمایه و ثروت است است؛ در چهل سال گذشته سرمایه با ثروت اشتباه گرفته شده و از نفت به عنوان ثروت یاد شده و همۀ آن صرف بودجه شده و مازاد آن به صندوق رفته و دولت ها هر زمان که نیاز داشته اند از آن برداشت کرده اند در حالی که نفت سرمایه است نه ثروت و هیچ کسی از سرمایه برای مخارج خود استفاده نمی کند؛ بلکه از سود سرمایه گذاری آن استفاده می کند و چنانچه این قاعده مهم طی 10 سال گذشته در صندوق اجرا می شد؛ هم اکنون یک صندوق یک هزار میلیارد دلاری داشتیم نه یک صندوق 150 میلیارد دلاری.

لزوم تببین دقیق تفاوت بین مفاهیم سرمایه و ثروت در بین مقامات کشور

وی با تاکید بر تبیین دقیق تفاوت بین سرمایه و ثروت در بین مقامات کشور، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی آمادگی دارد در صورت واریز کل درآمد های نفت و گاز به این بخش، فقط از طریق سرمایه گذاری، عددی برابر با متوسط 10 سال گذشته بودجه کشور را تامین می کند؛ پس لازم نیست منابع نقتی مستقیم وارد بودجه شود و این اولین مفهومی است که باید در حکمرانی هوشمند اجرا شود.

صندوق هر سال بابت ضرر خود مالیات نیز پرداخت می کند

غضنفری در ادامه با اشاره به مشکل صندوق توسعه ملی با سازمان حسابرسی بر سر مالیات منابع ریالی صندوق، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی، طبق قانون مجلس مبنی بر تبدیل 2 تا 10 درصد از منابع صندوق به ریال، حدود 9 میلیارد دلار منابع صندوق را به ریال تبدیل کرده است که هم اکنون در صورت تبدیل این مبلغ به دلار با کاهش ارزش 8 میلیارد دلاری منابع صندوق روبرو می شویم؛ ولی چگونه است که سیستم حسابرسی هر سال صندوق را سودده نشان می دهد؟ ریالی که پرداخت شده 24 درصد سود نشان می دهد و باید مالیات آن پرداخت شود یعنی صندوق هر سال بابت ضرر خود مالیات نیز پرداخت می کند چرا که با واحد ریال سود نشان می دهد، ولی با واحد ارز ضرر است و با این طرز فکر، صندوق هر سال در حال کوچک تر شدن است .

وی با بیان اینکه ما صندوق ارزی هستیم و سازمان حسابرسی باید سود و زیان ما را باید براساس واحد ارزی تعیین کند، گفت: این سیسیتم حسابرسی به هیج وجه هوشمند نبوده و با این نظام حسابرسی به بن بست می خوریم؛ بنابراین در ابتدا باید مفاهیم هوشمند شود بعد مکانیزه و دیجیتال شود، چرا که با مفاهیم ناهوشمند فقط سرعت شکست را بالاتر می بریم.

صندوق باید هر سال بزرگتر شود

غضنفری با بیان اینکه هوشمند سازی از طریق داده ها حاصل می شود، و ما در حکمرانی اقتصادی به شدت نیازمند بازتعریف مفاهیم اقتصادی قبل از هوشمند سازی ابزارها هستیم، اظهار داشت: هم اکنون با فریب نام مقدس تولید، از صندوق تسهیلات می گیرند و پس نمی دهند که این ضد توسعه است و باید از آن جلوگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه صندوق باید هر سال بزرگتر شود، گفت: اگر صندوق کوچک شود ما هیچ چیز برای نسل نگذاشته ایم و کسانی که هیچ چیز برای نسل بعد نگذاشته اند نباید ادعا کنند هوشمند هستند این در حالی است که برخی نمایندگان اصرار بر دریافت منابع صندوق بدون در نظر گرفتن مطالعات امکان سنجی مالی آن هستند؛ بدون شک 5 سال بعد در زمان بازپراخت و وقتی پروژۀ مزبور در بازپرداخت اقساط ناتوان و درمانده می شود، هیچ یک از این نمایندگان محترم به صندوق تشریف نمی آورند و بگویند صندوق چگونه منابعی را که با اصرار آنها داده است پس بگیرد که این هم یک نوع ناهوشمندی است.

انتهای پیام/

yes ویدئو سخنرانی