اخبار
شماره: 2117
1399/10/21 - 12:56
نشست دو جانبه بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی برگزار شد
نشست دو جانبه بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی برگزار شد

سومین جلسه از سلسله جلسات هماهنگی و تعامل فی مابین مدیران عامل بانک‌های طرف قرارداد با صندوق توسعه ملی با حضور مدیرعامل و هیات مدیره محترم بانک صنعت و معدن و دکتر شهید زاده و هیات عامل صندوق توسعه ملی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، به دنبال تشکیل سلسله جلسات مشترک صندوق توسعه ملی با مدیران و هیات مدیره بانکهای عامل ، مورخ 21/10/1399 جلسه ای فی ما بین اعضای هیات مدیره بانک صنعت و معدن و رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی برگزار شد.

در این نشست ،جناب آقای دکتر مهری مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن به همراه اعضای هیات مدیره با دکتر شهید زاده و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی دیدار و در خصوص راههای حمایت از تولید و و تامین مالی پروژه های خرد و کلان و همچنین پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی تبادل نظر کردند.

همچنین در این جلسه گزارش کاملی از فعالیت‌ها، جداول آماری و سایر موارد مرتبط با قراردادهای منعقده و همکاری‌های فی‌مابین، توسط هیات مدیره بانک صنعت و معدن ارایه شد.

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved