قراردادها
شماره: 19
1390/10/03 - 06:56
انعقاد قرارداد صندوق توسعه ملي با بانك سپه
انعقاد قرارداد صندوق توسعه ملي با بانك سپه   پنجمين قرارداد عامليت با بانك‌هاي عامل في‌مابين صندوق توسعه ملي و بانك سپه منعقد شد.

    به گزارش روابط عمومي صندوق توسعه ملي در اين مراسم كه با حضور دكتر رحيم قرباني رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي و اعضاي هيأت عامل صندوق توسعه ملي و آقاي دكتر رامين پاشايي‌فام مديرعامل بانك سپه و تني چند از اعضاي هيأت مديره بانك سپه برگزار شد، مبلغ سه ميليارد دلار از منابع صندوق در اختيار بانك سپه قرار می گیرد، تا در چارچوب نظام‌نامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات به طرح‌ها و پروژه‌هايي كه داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي بوده و نقش مهمي در رشد و توسعه اقتصادي كشور ايجاد می نماید، پرداخت شود.

  يادآورمی شود تاكنون صندوق توسعه ملي بالغ بر 8 ميليارد دلار قرارداد با بانك‌هاي عامل و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري كشاورزي منعقد نموده است.
©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved