قراردادها
شماره: 18
1390/09/28 - 06:53
انعقاد قرارداد 500 ميليون دلاري صندوق توسعه ملي با بانك توسعه تعاون
انعقاد قرارداد 500 ميليون دلاري صندوق توسعه ملي با بانك توسعه تعاون


    درمراسمي در روز يكشنبه 27 آذر ماه سالجاری با حضور رییس و اعضاي هيأت عامل صندوق توسعه ملی و نيز مدير عامل بانك توسعه تعاون و ساير مسئولين بانك، قرارداد عامليت به مبلغ 500ميليون دلار با بانك توسعه تعاون امضاء شد.

به گزارش روابط عمومي صندوق توسعه ملي، رحيم قرباني رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي دراین مراسم با بيان اينكه اين چهارمين قرارداد عامليت صندوق توسعه ملي است گفت: به لحاظ اهميت و جايگاه بخش تعاون، قرار بر اين شد كه اين مراسم در حضور رسانه‌ها برگزار شود.

وی اضافه کرد:توسعه تعاوني بحثي كاملاً بنيادين است و ما بايد تلاش كنيم تا سهم 25 درصدي بخش تعاون در اقتصاد ملي را محقق كنيم.

قربانی ادامه داد:باتوجه به جلساتي كه با آقاي عظيمي و همكارانشان داشتيم روش‌هاي مختلفي را دنبال كرديم و اين تعامل يكي دو ماهه موجب شد تا بانك توسعه تعاون هم در مسير متقاضي دريافت تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي طرح‌هاي توليدي تعاوني‌هاي كل كشور قرار گيرد كه اين موضوع منجر به انعقاد قرارداد 500 ميليون دلاري شد.

وی اظهارداشت:صندوق توسعه ملي آمادگي دارد تا براي شتاب بخشيدن به توسعه بخش تعاون در كشور به هر ميزان كه لازم باشد اين بخش را پشتيباني و به آن تسهيلات ارزي اعطا نماید.

رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي در پايان سخنان خود از مدير عامل و ساير مسئولين بانك توسعه تعاون به لحاظ همكاري في‌مابين تشكر كرد.
©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved