جمعه 29 فروردين 1393
English  |  العربیه
نفت و گاز
صنعت و معدن
کشاورزی و آب
خدمات
 
 
صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي...
منابع صندوق در قالب قرارداد عامليت كه با رعايت مفاد نظام‌نامه، توسط هيات عامل با بانك‌هاي...
صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي...
پذیرش و اولویت بندی طرح ها توسط دستگاه های اجرایی تخصصی در مرکز و شورای اشتغال و سرمایه گذاری
پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل انجام می شود.
اخبار