دوشنبه¡ 10 آذر 1399
پژوهش
ﺳﻪشنبه 21 شهریور 1391
نظرات 0   بازدیدها: 3621
  • ارسال به دوستان
  • چاپ خبر

سخن ما (11)- «منابع صندوق توسعه ملی و حفظ ارزشمندی آن‌ها» 

     در برنامه زنده تلویزیونی گفت و گوی رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رسانه ملی که در ساعت 23شنبه شب هفدهم تیر ماه از شبکه اول سیما پخش شد، ضمن تأکید بر ارزش‌های محوریتأسیس صندوق توسعه ملی بر چندین نکته، تأکید اجرایی و راهبردی به عمل آمد.تأکیدهایی که به طور عمده بر مطالبه‌های مقام معظم رهبری و ارزش‌های محوری مندرجدر اساسنامه که در ماهیت خود، نشأت گرفته از مطالبه‌های مقام معظم رهبری است، ابرامو پافشاری دارند. تأکیدهایی همچون : تبدیل بخش‌هایی از عواید حاصل از فروش نفت وگاز به سرمایه‌های مولد و ماندگار، ایجاد سرمایه‌های زاینده اقتصادی، حفظ ثروت‌هایبین‌نسلی و سهم نسل‌های آینده.

    رئیس هیأت عاملصندوق توسعه ملی، طریق و راهبرد دسترسی به این اهداف را از طریق تولید و رونق‌ بخشاندنبه فعالیت‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کلیدی بیان داشتند و خاصه تأکیدنمودند که برنامه اجرایی صندوق فراهم آوردن زمینه‌ها و بسترهای مناسب برای فعالیت‌هایبخش خصوصی و ایجاد ارزش‌افزوده برای منابع صندوق از طریق منافع حاصل از تولید و سرمایه‌گذاریدر بخش تولید است.

مصداق عینی این رویکرد، انعقاد دو تفاهم‌نامه با وزارت نفت کشورجمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار است که هر یک از این دو ساختاربه نوعی دارای ماهیتی فعال و پویا برای ایجاد ارزش‌افزوده برای منابع ثروت (اعم ازمنابع مالی، سرمایه‌ای، انسانی و انرژی) محسوب می‌شود.

     مسیر مدیریتشده توسط صندوق توسعه ملی، که بازار سرمایه «شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذار در صنایعبالادستی نفت و گاز» و بازار «بورس و اوراق بهادار» مخاطب آن است، هم اطمینان‌دهندهبه جامعه است که نشان می‌دهد تا مطابق با اساسنامه تشکیل صندوق توسعه، اعطایتسهیلات فقط به بخش خصوصی و با بازپرداخت ارزی صورت می‌گیرد و هم آن‌که، اقدامیمنطبق با اهداف تشکیل صندوق توسعه است که، رسالت آن حفظ ارزشمندی منابع سرمایه‌ایصندوق توسعه ملی از طریق در چرخه اقتصادی قراردادن آن‌ها و ایجاد ارزش‌افزوده بهواسطه همین گردش مالی است.

  فعالیت صندوقتوسعه ملی، هم بسته با سازوکارهای اقتصادی متنوعی است که زنجیره پیوندهای زیر رابه صورت مستقیم وغیرمستقیم مدیریتمی‌کند.

حاصل روابط معنادار فوق، تفسیر واقعی فعالیت‌هایی است که صندوق توسعه ملی برای حفظ ارزشمندی منابع صندوق توسعه محقق می‌سازد. حفظ ارزشمندی‌هایی که نتیجه آن‌ها، دسترسی به مراتب زیر است:
1-    دسترسی به اهداف برنامه پنجم توسعه از طریق ایجاد رابطه متقابل بین توسعه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی و منابع صندوق توسعه ملی در چارچوب مفاد تشکیل صندوق توسعه ملی.

2-    تدوین استراتژی صندوق توسعه ملی از طریق افزایش سطوح همکاری صندوق توسعه ملی با منابع کار و منابع سرمایه‌گذاری با تأکید بر نقش‌آفرینی حوزه‌های فعال، نوآور و موفق بخش خصوصی.

3-    تدوین استراتژی صندوق توسعه ملی برای حضور در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی و سبد سهام ملی.

 

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت