یکشنبه¡ 22 فروردین 1400
مقالات تخصصی
مصطفی بستانی کارشناس حقوقی صندوق توسعه ملی به بررسی مدل‌های سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی با عنوان "صکوک؛ مسیری برای ورود به بازارهای مالی بین‌المللی" پرداخته است.
این یادداشت دیدگاه های دکتر مسعود نیلی پیرامون کارکرد صندوق توسعه ملی در اقتصاد ایران را بیان می کند. 
دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در یادداشتی کوتاه به الزام های نهادی موفقیت صندوق توسعه ملی پرداخته است.
گاهنامه "سرمایه ملی"
گاهنامه "سرمایه ملی" نشریه داخلی معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی شماره 1 فروردین 1394  
مقاله "صندوق توسعه ملی؛ فرصت ها و چالش های پیش رو برای کمک به توسعه پایدار کشور(تحلیل به وسیله ماتریس های SWOT و QSPM ) توسط سجاد ولدی کارشناس ارشد MBA انجام پذیرفته است. 
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی "نقش رسانه ملي در پشتيباني از توسعه ملي و بسترسازي فرهنگي براي ارتقاي ثروت ملي" می باشد که توسط مراد عنادی - دانشجوی دکترای علوم سیاسی , محمدزندکريمخاني - کارشناس ارشد ...
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی "مديريت کارآمد درآمدهاي نفتي و نقش صندوق توسعۀ ملي" می باشد که توسط  هدی پناهی نژاد کارشناس ارشد توسعه ی اقتصادی و برنامه ریزی و سعیده شفیعی کارشناس ارشد اقتصاد ان...
مقاله "مدل پیشنهادی تبدیل منابع صندوق توسعه ملی (درآمدهای نفت و گاز کشور) به سرمایه های فزاینده اقتصادی به عنوان ثروت بین نسلی" توسط محمدحسین دانشفر، دانشجوی دوره نوزدهم دکترای مدیریت استراتژیک د...
این مقاله توسط دکتر سید مهدی حسینی(دکتری اقتصاد توسعه از دانشگاه تربیت مدرس، سرپرست امور اقتصادی صندوق توسعه ملی) و علرضا باستانی (دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناس امور اقتصادی صندوق ...
این مقاله توسط دکتر محمد مزرعتی مدیر همکاری های بین الملل صندوق توسعه ملی نگارش شده است.
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها