سه شنبه 04 مهر 1396
نحوه ارائه درخواست

 

 

متقاضیان می توانند فرم درخواست را دریافت نموده و پس از تکمیل، آن را به ایمیل hr@ndf.ir ارسال نمایند.

بدیهی است اطلاعات دریافتی متقاضیان در پایگاه داده صندوق توسعه ملی ذخیره  و در صورت نیاز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.


دریافت فرم تقاضا(word)

دریافت فرم تقاضا(pdf)