سه شنبه 08 فروردين 1396
نحوه ارائه درخواست

 

 

متقاضیان می توانند رزومه به همراه شرح توانمندی های علمی، عملی و تجربی خود را به ایمیل hr@ndf.ir ارسال نمایند. بدیهی است اطلاعات دریافتی متقاضیان در پایگاه داده صندوق توسعه ملی ذخیره  و در صورت نیاز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.