دات نت نیوک
جمعه، 30 شهریور 1397
فرآیند اعطای تسهیلات
فرآیند کلی بررسی درخواست تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی

فرآیند کلی بررسی درخواست تسهیلات ارزی و ریالی از منابع صندوق توسعه ملی مطابق این چارت انجام می شود. 


به استناد جزء (10) بند (ی) اساسنامه صندوق توسعه ملی، پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک های عامل انجام می شود.

     بر طبق حکم مذکور: صدور هرگونه ضمانت نامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک های عامل اعم از دولتی یا غیر دولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی انجام می شود.

بر این اساس ضروری است، متقاضیان تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی، طرح های توجیحی خود را به بانک های عامل طرف قرارداد صندوق ارائه کنند، مطابق قانون، ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی طرح ها و همچنین بررسی اهلیت متقاضی بر عهده بانک های عامل است.

 

حجم فایل: (216 K)
دانلود: (29548)
1
از
1