دوشنبه 02 مرداد 1396
احمد دوست حسینی
سمت: رئیس و عضو هیأت عامل
تلفن: 88660562-021
دورنگار: 88660565-021
پست الکترونیک: dousthoseini@ndf.ir
رئیس هیات عامل
دکتر علیرضا صالح + رزومه
سمت: عضو هیأت عامل و قائم مقام رئیس هیأت عامل
تلفن: 42855000-021
دورنگار: 88640440-021
پست الکترونیک:
حمیدرضا تیموری
سمت: عضو هیأت عامل و معاون سرمایه‌گذاری داخلی
تلفن: 42855000-021
دورنگار: 88640440-021
پست الکترونیک:
علیرضا ساعدی سارخانلو
سمت: عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی
تلفن: 42855000- 021
دورنگار: 88640440- 021
پست الکترونیک:
اعضای هیات عامل