دات نت نیوک
یکشنبه، 1 بهمن 1396
اعضای هیات عامل
مرتضی شهیدزاده
رئیس هیأت عامل
تلفن: 88660562-021
دورنگار: 88660565-021
پست الکترونیک:
دکتر علیرضا صالح
عضو هیأت عامل و قائم مقام رئیس هیأت عامل
تلفن: 42855000-021
دورنگار: 88640440-021
پست الکترونیک:
حمیدرضا تیموری
عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری داخلی
تلفن: 42855000- 021
دورنگار: 88640440- 021
پست الکترونیک:
علیرضا ساعدی سارخانلو
عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی
تلفن: 42855000- 021
دورنگار: 88640440- 021
پست الکترونیک:
دکتر امید گیلانپور
عضو هیأت عامل
تلفن: 42855000-021
دورنگار: 88640440-021
پست الکترونیک:
اعضای هیأت عامل