دوشنبه 27 دي 1395
دکتر امید گیلانپور+ رزومه
سمت: معاون اداری، مالی و پشتیبانی
تلفن: 88640451-021
دورنگار: 42855512-021
پست الکترونیک: gilanpour@ndf.ir
سعید پروین رو
سمت: مدیر سرمایه گذاری خارجی
تلفن: 42855300-021
دورنگار: 42855306-021
پست الکترونیک: parvinroo@ndf.ir
مهدی محبوب
سمت: سرپرست مدیریت پشتیبانی و منابع انسانی
تلفن: 42855620-021
دورنگار: 88660566-021
پست الکترونیک: mahboob@ndf.ir
سید علی رضا بی نظیر
سمت: حسابرس داخلی
تلفن: 88640452-021
دورنگار: 42855234-021
پست الکترونیک: binazir@ndf.ir
علی نبوی
سمت: مدیر سرمایه گذاری داخلی
تلفن: 88640464-021
دورنگار: 42855304-021
پست الکترونیک: nabavi@ndf.ir
فرهاد همتی
سمت: مدیر حقوقی
تلفن: 88640442-021
دورنگار: 42855295-021
پست الکترونیک: Hemati@ndf.ir
مدیران