دات نت نیوک
یکشنبه، 27 اسفند 1396
حوزه ریاست هیات عامل
محمدمهدی بخشی
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی
تلفن: 88640460-021
دورنگار: 88640462-021
پست الکترونیک:
bakhshi@ndf.ir
...
مدیر حراست
تلفن: 42855000-021
دورنگار: 86083053-021
پست الکترونیک:
سید علیرضا بی نظیر
حسابرس داخلی
تلفن: 88640452-021
دورنگار: 42855234-021
پست الکترونیک:
binazir@ndf.ir
حوزه ریاست هیات عامل
حوزه قائم مقام
نرگس نجفی
مدیر پیگیری وصول مطالبات
تلفن: 42855240-021
دورنگار: 42855247-021
پست الکترونیک:
najafi@ndf.ir
فرهاد همتی
مدیر حقوقی
تلفن: 88640442-021
دورنگار: 42855295-021
پست الکترونیک:
hemati@ndf.ir
حوزه قائم مقام
اداری-مالی-پشتیبانی
محمد فریادرس
مدیر امور مالی
تلفن: 42855665-021
دورنگار: 88660567-021
پست الکترونیک:
faryadras@ndf.ir
حسام الدین عظیمی
مدیر آمار و فناوری اطلاعات
تلفن: 88640450-021
دورنگار: 42855657-021
پست الکترونیک:
azimi@ndf.ir
علیرضا زمان پور
مدیر پشتیبانی و منابع انسانی
تلفن: 88640446-021
دورنگار: 88660566-021
پست الکترونیک:
zamanpour@ndf.ir
معاونت اداری-مالی-پشتیبانی
معاونت سرمایه گذاری داخلی
علی نبوی
مدیر سرمایه گذاری داخلی
تلفن: 88640464-021
دورنگار: 42855304-021
پست الکترونیک:
nabavi@ndf.ir
مسعود اسفندیار
مدیر پیگیری قراردادهای سرمایه گذاری
تلفن: 42855545-021
دورنگار: 42855547-021
پست الکترونیک:
esfandiar@ndf.ir
معاونت سرمایه گذاری داخلی