دوشنبه 02 مرداد 1396
دکتر امید گیلانپور+ رزومه
سمت: معاون اداری، مالی و پشتیبانی
تلفن: 88640451-021
دورنگار: 42855512-021
پست الکترونیک: gilanpour@ndf.ir
سید علی اکبر قاضی
سمت: مدیر حراست
تلفن: 42855000-021
دورنگار: 86083053-021
پست الکترونیک: ghazi@ndf.ir
محمد فریادرس
سمت: مدیر امور مالی
تلفن: 42855665-021
دورنگار: 88660567-021
پست الکترونیک: faryadras@ndf.ir
محمدمهدی بخشی
سمت: مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی
تلفن: 88640460-021
دورنگار: 88640462-021
پست الکترونیک: bakhshi@ndf.ir
علیرضا زمان پور+رزومه
سمت: مدیر پشتیبانی و منابع انسانی
تلفن: 42855620-021
دورنگار: 88660566-021
پست الکترونیک: zamanpour@ndf.ir
علی نبوی
سمت: مدیر سرمایه گذاری داخلی
تلفن: 88640464-021
دورنگار: 42855304-021
پست الکترونیک: nabavi@ndf.ir
سید علی رضا بی نظیر
سمت: حسابرس داخلی
تلفن: 88640452-021
دورنگار: 42855234-021
پست الکترونیک: binazir@ndf.ir
فرهاد همتی
سمت: مدیر حقوقی
تلفن: 88640442-021
دورنگار: 42855295-021
پست الکترونیک: hemati@ndf.ir
نرگس نجفی
سمت: مدیر پیگیری وصول مطالبات
تلفن: 42855240-021
دورنگار: 42855247-021
پست الکترونیک: najafi@ndf.ir
مسعود اسفندیار
سمت: مدیر پیگیری قراردادهای سرمایه گذاری
تلفن: 42855545-021
دورنگار: 42855547-021
پست الکترونیک: esfandiar@ndf.ir
حسام الدین عظیمی
سمت: سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
تلفن: 88640450-021
دورنگار: 42855657-021
پست الکترونیک: azimi@ndf.ir
مدیران