دات نت نیوک
یکشنبه، 27 اسفند 1396
اساسنامه و نظامنامه
1.اساسنامه صندوق
حجم فایل: (269 K)
دانلود: (26364)
2.نظام نامه ارزی
  
منابع صندوق در قالب قرارداد عامليت كه با رعايت مفاد نظام‌نامه، توسط هيات عامل با بانك‌هاي عامل منعقد مي‌شود، در اختيار متقاضيان سرمايه گذاري در بخش‌هاي خصوصي ، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غير دولتي به‌شرح بخش پنجم اين نظام‌نامه قرار خواهد گرفت.
حجم فایل: (384 K)
دانلود: (16826)
3.فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی
با توجه به هدف تشکیل صندوق توسعه ملی کلیه طرح ها و فعالیت هایی که از محل این صندوق تأمین مالی می شود باید بر اساس فهرست مندرج در این فایل باشد.
...
حجم فایل: (2475 K)
دانلود: (20725)
4.نظام نامه ریالی
          
منابع صندوق در قالب قرارداد عامليت كه با رعايت مفاد نظام‌نامه، توسط هيات عامل با بانك‌هاي عامل منعقد مي‌شود، در اختيار متقاضيان سرمايه گذاري در بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غير دولتي به‌شرح بخش پنجم اين نظام‌نامه قرار خواهد گرفت.
حجم فایل: (329 K)
دانلود: (19497)
5.فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی

با توجه به هدف تشکیل صندوق توسعه ملی کلیه طرح ها و فعالیت هایی که از محل این صندوق تأمین مالی می شود باید بر اساس فهرست مندرج در این فایل باشد.

این فایل، پیوست شماره چهار  (4) نظامنامه صندوق توسعه ملی است که در آن فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق، توسط هیأت امنا مصوب شده است.

فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در پیوست چهار (4) صورتجلسه مورخ 17/4/1393 به شرح ذیل اصلاح گردید:

الف) صنعت و معدن

-         سرمایه در گردش طرح ها و فعالیت های تولیدی

-         طرح و فعالیت های صادراتی

ب) گردشگری

-         احداث و تامین تجهیزات هتل، مراکز اقامتی، مراکز تفریحی و مجتمع های رفاهی و بین راهی

ج) آب و کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

-         سرمایه در گردش طرح ها و فعالیت های تولیدی

-         صادرات محصولات کشاورزی

-         احداث گلخانه و تولید محصولات گلخانه ای

-         طرح ها و فعالیت های زیر بخش شیلات: پرورش ماهیان دریایی در قفس، گرم آبی، سرد آبی، خاویاری، میگو و تجهیزات صیادی

-         طرح ها و فعالیت های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

-         افزایش بهره وری مصرف آب از طریق روش‌هاینوین آبیاری و فناوری های روز آمد و نیز طرح های تامین تصفیه و انتقال آب

-         خدما مکانیزه کشاورزی

-         طرح های زیست محیطی و منابع طبیعی

 

حجم فایل: (2733 K)
دانلود: (23682)
1
از
1