یکشنبه¡ 22 فروردین 1400
خبرها و رویدادها

(آرشیو ماه آبان 1399)

جلسه کارگروه ستاد برنامه هفتم توسعه صندوق توسعه ملی برگزار شد
صبح امروز جلسه کارگروه ستاد برنامه هفتم توسعه صندوق توسعه ملی در محل صندوق برگزار شد.
ابر پروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی افتتاح شد
فاز نخست اَبر پروژه انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی با دستور ویدئو کنفرانسی رییس جمهور افتتاح شد.