یکشنبه¡ 22 فروردین 1400
خبرها و رویدادها

(آرشیو ماه اسفند 1399)

پیام دکتر مرتضی شهیدزاده به مناسبت روز جانباز و پاسدار
دکتر مرتضی شهید زاده در پیامی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه ، روز بزرگداشت جانباز و پاسدار را گرامی داشت.
علیرضا کنگرلو مدیر روابط عمومی صندوق توسعه ملی شد
با صدور حکمی از سوی "دکتر مرتضی شهیدزاده، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی"، علیرضا کنگرلو به عنوان مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی صندوق توسعه ملی منصوب شد.
نشست صندوق توسعه ملی با بانک سپه برگزار شد
در راستای اجرای وظایف نظارتی صندوق توسعه ملی برطرحهای تامین مالی شده در بانکها، هشتمین جلسه هماهنگی صندوق توسعه ملی با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک سپه برگزار شد.
نشست مشترک بانک توسعه صادرات ایران و صندوق توسعه ملی برگزار شد
هفتمین جلسه از سلسله جلسات هماهنگی و تعامل فی مابین مدیران عامل بانک‌های طرف قرارداد با صندوق توسعه ملی با حضور مدیرعامل و هیات مدیره محترم بانک توسعه صادرات ایران و هیات عامل صندوق توسعه ملی برگزار شد.